bradley

12 tekstów – auto­rem jest brad­ley.

Lament paranoika

Wieczór, świece męczą oczy.
Łza­wią woskiem
jak zdradzo­ne prostytutki,
nie­szczęśli­wi słudzy.

Dla ul­gi przyk­ry­wam ogień dłońmi,
pat­rzę na ob­rzęd delikatności.

Szklan­ka pa­ruje ze złości.
Odeb­rałem jej ref­leks przyjaciela
w swym wnętrzu.

Wieczór, ply­wam w ogniu.
Przełyk kur­czy się od ciepła.
Szkło zmrożone­go bursztynu
pod­ska­kuje w nostalgii.

Dla ul­gi go­ryczy wchłaniam bursztyn
Ogień zos­tał w mych rękach.

Za­mie­szkał w narzędziach zbrodni.
Gaszę świece i za­cis­kam ogień na bla­dości twej szyi. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lipca 2013, 00:47

(...)Uczu­ciu miłości aczkol­wiek nie ufaj(...)

Ależ ja nie jes­tem po­dat­ny na miłość.
To ta, którą żywię do Ciebie,
po­dat­na jest na mnie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lipca 2013, 23:56

Niemy skowyt

tka­my samotność
niczym łańcucha okowy
który dłonie zespoli

slo­wa brak wyrażają
na­cinają ścięgna
stojącym na warcie

lecz choćby czołgać się kazano
brud­ni is­tnieniem sta­niemy naprzeciw
lśniąc niczym łza na po­liczku dziecka

mówiąc niewy­powie­dziane uchy­limy drzwi
jaskółczy niepokój skończy się
a roz­darta sos­na znaj­dzie ukojenie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 lipca 2013, 01:37

Mnich

Po­ran­ne kro­ki na ścieżkach
Zasłysza­ne przez bezsenność
Pus­tka to­warzyszy o tej porze
Mnicho­wi wier­ne­mu nocy

Pier­wsze blas­ki na gra­nicy dnia
Zbroczo­ne krwią chodniki
Me­lan­cho­lia to­warzyszy o tej porze
Mnicho­wi w kap­turze mroku

Pok­rzy­wione twarze za mar­mu­rem okien
Zdzi­wieniem roz­chy­lone usta
Strach to­warzyszy co ra­no mieszkańcom
Te­go par­ku sztywnych. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 lipca 2013, 14:02

Lęk wo­bec prze­ciw­ni­ka, miarą ja­kości kontrataku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 czerwca 2011, 16:50

Sek­re­ty szep­ta­ne przez niewol­nicze kraty,
ze świado­mością dożywot­niej kary,
tracą urok tajemnicy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2011, 21:48

Mu­zyka - twór ludzki.
Przyw­ra­ca wspomnienia,
izo­luje rzeczywistość,
koi ból.


Ona tak jak każdy człowiek,
dba o to, by zos­tać wysłuchana 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 maja 2011, 11:58

Piękno człowieka wi­dać na pier­wszy rzut oka,
nie narze­kaj­my więc, na skry­tość duszy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 maja 2011, 19:04

Głębo­kie myśle­nie to za­pat­rze­nie w przes­trzeń, a jed­noczes­ne niezauważanie jej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 maja 2011, 09:49

Wszys­tkich ludzi łączy wspólne znamię,
piętno błędu i błogosławieństwo naprawy. 

myśl dnia z 25 lipca 2015 roku
zebrała 35 fiszek • 21 maja 2011, 14:53
bradley

Jestem bezczelny, ale na to nie ma lekarstwa, cyniczny, prosty i infantylny. Wolę walkę na słowa niż te na pięści. Nieoficjalnie nie używam polskich znaków i drogich długopisów. Wole wygodny rower od luksusowego samochodu, głupotę, od zarozumiałości i owoce od warzyw. Cieszy mnie to, ze banany są zakrzywione, cytryny kwaśne, a sól słona. Rzadko milczę, często 'gadam', od czasu do czasu 'mówię'. No i myślę... Trapi mnie ludzkość i te jej 'normy', które wszyscy i tak pierdolą. "Odnoszę wrażenia", "wydaje mi się", a czasem nawet "sądzę". Staram się nie wydawać wyroków, a jednak 'skazuję' i 'uniewinniam', do czego przecież nie mam prawa. Jestem zły a czasem nawet gorszy, kiedy słońce zachodzi. Patrze w gwiazdy i mając świadomość swoich niewielkich rozmiarów czuje się centralnym punktem wszystkiego. Jedynym na dodatek....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bradley

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność